მთელი წელი ბუნებასთან
ადმინისტრაცია
გიორგი ბუჯიაშვილი დამფუძნებელი | აღმასრულებელი დირექტორი | დირექტორთა საბჭოს წევრი | სათავგადასავლო პროგრამების ხელმძღვანელი და ავტორი gb@ecoscope.ge
ნინო ლაღიძე დამფუძნებელი| დირექტორთა საბჭოს წევრი| შემეცნებითი პროგრამების ხელმძღვანელი და ავტორი | სერვისებისა და ბრენდის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი nl@ecoscope.ge
ირინა მურცხვალაძე დირექტორთა საბჭოს წევრი | ფინანსური დირექტორი im@ecoscope.ge
საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური
მარიამ სამხარაძე საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი | უცხოენოვანი პროგრამების წამყვანი info@ecoscope.ge
სამეცნიერო გუნდი
მერი სალაყაია შემეცნებითი პროგრამების ავტორი | წამყვანი | საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. ენტომოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი m.salakaia@agruni.edu.ge
ზურაბ ჯავახიშვილი წამყვანი | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორი
ნიკოლოზ პაპოშვილი წამყვანი | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი
ლევან ნინუა წამყვანი | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი
ლევან რუსიშვილი წამყვანი | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი
ეკატერინე ბალარჯიშვილი წამყვანი | ეროვნული სატყეო სააგენტო
ბეჟან ლორთქიფანიძე წამყვანი | სახეობათა კონსერვაციის ცენტრი "NACRES"
დავით სამხარაძე წამყვანი | პროფესიონალთა გაერთიანება ხის მოვლისთვის საქართველოში
ვალერი ბარბაქაძე წამყვანი | იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიები | მაშველი
გიგო ონიანი წამყვანი | იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიები
ნიკოლოზ ქერდიყოშვილი წამყვანი | თბილისის ზოოპარკი
თამარ ჭუნაშვილი შემეცნებითი პროგრამების ავტორი | წამყვანი | ამერიკის სამხედრო სამედიცინო კვლევის ადმინისტრაცია - საქართველო
ლუკა კოკიაშვილი შემეცნებითი პროგრამების ავტორი და წამყვანი | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი